Vyměňte Vaši manuální sprchu za WD-PRM

Hlavní úspory vody díky použití přepadové vody z myčky

PRM Green umyje nádobí během 30 sekund s 200 litry horké recirkulované, chemie plné vody, a to ze všech stran, shora i zespodu, což je při ručním předmývání nemožné. Zde je významná úspora vody právě použitím vody z myčky, která jinak teče přímo do odpadu. PRM nepřináší jen 20 krát lepší výsledek předmytí než tradiční ruční sprcha, ale také snižuje provozní náklady úplným vynecháním předmývání. Díky tomu se může obsluha myčky plně věnovat správném třídění nádobí do košů a mytí tím zefektivnit.

Lepší pracovní prostředí

Díky použití PRM se celkový kontaktní čas prodlouží. Tím se zvýší celková kapacita myčky díky možnosti zkrácení mycího programu. Pracovní prostředí se také zlepšuje nahrazením ruční manipulace a opakujících se pohybů ramene obsluhy. Tím se předchází zranění a únavě. Navíc je Vaše pracovní prostředí lepší díky tomu, že nestříká oplachová voda všude kolem – na podlahu, na pracovní oděv,…


WD-PRM6 s myčkou WD-6

Dnes se většina lidí zaměřuje pouze na spotřebu vody při závěrečném oplachu a neberou v potaz, že nejvíce čisté – čerstvé vody se spotřebuje při ručním předmývání nádobí a zde teče do odpadu s teplou vodou také mnoho energie, která se musela vynaložit na její ohřátí.

    Chci zdarma 30 minutovou konzultaci!